SIMULTANO PREVOĐENJE

Simultano prevođenje je vrsta usmenog prevođenja koje je najprikladnije tijekom konferencija, simpozija, seminara ili sastanaka na kojima je prisutan veći broj sudionika. Prevoditelji u zvučno-izoliranoj kabini pomoću slušalica i mikrofona prevode govor istodobno s izlaganjem govornika. U kabini su uvijek prisutna dva prevoditelja koji se, prema prevoditeljskim standardima, izmjenjuju svakih 20-30 minuta.

Kako bi se osigurala usluga simultanog prevođenja, uz prevoditelje potrebna je i oprema za simultano prevođenje (kabine, mikrofoni, slušalice, ozvučenje i tehnički nadzor), a koju vam KALINGUA može ponuditi u suradnji s partnerima, tvrtkama koje se bave najmom konferencijske opreme.

KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE

Konsekutivno prevođenje je vrsta usmenog prevođenja koje se koristi tijekom manjih sastanaka, radionica, održavanja radnih ručkova, rada na terenu i u sličnim situacijama u kojima se ne koristi tehnička oprema za prevođenje, već prevoditelj vodi bilješke te po završetku izlaganja govornika prenosi govor na ciljani jezik. S obzirom da se govor ne prenosi istodobno kao kod simultanog prevođenja, konsekutivno prevođenje može produljiti predviđeno vrijeme trajanja događanja.

CHUCHOTAGE (ŠAPTANO PREVOĐENJE)

Chuchotage je vrsta usmenog prevođenja koje je prikladno kada se radi o situacijama u kojima se prevodi za mali broj sudionika koji stoje jedan blizu drugoga ili kada se radi o bilateralnim sastancima. Prevoditelj sjedi ili stoji do osobe kojoj istovremeno šapuće govornikovo izlaganje.

PISMENO PREVOĐENJE

Nudimo vam usluge pismenog prevođenja najraznovrsnijih stručnih tekstova (pravo, ekonomija, financije, marketing, turizam, medicina, farmacija, građevina, itd.) u različitim oblicima kao što su prijevodi ugovora i pravnih dokumenata, stručnih članaka, tehničkih materijala i uputstava za uporabu, financijskih izvješća, internetskih stranica, poslovnih pisama, dokumenata za poslovne i privatne svrhe.

Količina teksta obračunava se po prevoditeljskoj kartici teksta (1.500 slovnih znakova s razmacima), a dnevna norma prevoditelja je od 5-7 kartica teksta.

Pošaljite nam neobvezujući upit za ponudu s detaljima teksta, a mi ćemo vam se povratno javiti u najkraćem mogućem roku.

PRIJEVODI S OVJEROM SUDSKOG TUMAČA

Za sve vrste pismenih prijevoda postoji mogućnost ovjere sudskog tumača. Sudski tumač prevodi i ovjerava isprave te na taj način svojom izjavom, pečatom i potpisom jamči istovjetnost prijevoda s tekstom izvornika.

Najčešće isprave za koje je potreban prijevod s ovjerom sudskom tumača:

  • svjedodžbe
  • diplome
  • potvrde
  • izvaci iz matice rođenih / umrlih / vjenčanih
  • ugovori
  • punomoći
  • javnobilježničke isprave
  • liječnički nalazi
  • osobne isprave

Prisutstvo sudskog tumača neophodno je i u svim Uredima državne uprave (npr. matičnim uredima) kada jedna ili više stranaka ne govore hrvatski jezik, a također i kod čina sklapanja braka stranih državljana kojima je potreban prijevod sa hrvatskog na strani jezik i obrnuto. Tada je uz matičara prisutan i sudski tumač koji prevodi govor matičara mladencima te njihov pristanak matičaru. Sudski se tumač tada i potpisuje u matičnu knjigu vjenčanih kako bi čin sklapanja braka bio valjan u Republici Hrvatskoj.

Naši sudski tumači osim dolaska u matični ured izlaze i na teren, ovisno o tome gdje se odvija čin sklapanja braka. Uspješno surađujemo s nekoliko matičnih ureda pa ako vam je potreban stručan i prije svega pouzdan sudski tumač za vaše najvažnije trenutke u životu, obratite nam se s povjerenjem.

LEKTURA I KOREKTURA

Naši stručni lektori na raspolaganju su vam onda kada već imate gotov prijevod ili tekst na izvornom jeziku, no smatrate da bi ga trebao provjeriti, ispraviti i stilski urediti lektor hrvatskog ili stranog jezika.