Kako se obračunava količina pisanog prijevoda?

Konačna količina prijevoda obračunava se po prevedenom tekstu, odnosno po broju prevedenih kartica teksta. Kako jedna stranica teksta može i ne mora odgovarati jednoj kartici teksta, uvijek je potrebno prethodno poslati izvorni tekst na procjenu, nakon čega se obračunavaju kartice i klijentu šalje ponuda.

Što je to prevoditeljska kartica?

Prevoditeljska kartica je najmanja obračunska jedinica prijevoda i sastoji se od 1.500 slovnih znakova s razmacima.

Koja je cijena pisanih prijevoda?

Cijena prevoditeljske kartice ovisi o više čimbenika: vrsti, složenosti, jezičnoj kombinaciji, roku predaje i količni teksta. Svaki prijevod ili prevoditeljski projekt je zaseban i pristupa mu se individualno te se na taj način formira i cijena, a prema gore navedenim čimbenicima. Obratite nam se s povjerenjem i pošaljite nam neobvezujući upit.

Kako se obračunava cijena usmenog prijevoda?

Kao i kod pismenih prijevoda, cijena usmenog prevođenja također ovisi o nekoliko čimbenika, kao i o samoj vrsti usmenog prevođenja. Moguće je primijeniti dnevnu tarifu, poludnevnu tarifu ili se obračun vrši po odrađenom satu prevođenja. Nakon što nam pošaljete neobvezujući upit sa svim detaljima događanja, šaljemo vam detaljnu ponudu. Naručitelj usluge snosi i sve dodatne troškove prevoditelja (prijevoz, smještaj, hrana) kada je mjesto rada izvan mjesta stanovanja prevoditelja.

Je li potrebno sudskom tumaču predati izvornu ispravu ili je dovoljna preslika iste?

Članak 19. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima («Narodne novine» br. 88/08) navodi sljedeće: Uz ovjereni prijevod uvezuje se i preslika ili original izvornog teksta. Sudski tumač prevodi ispravu koju mu klijent preda, a na klijentu je utvrditi treba li mu za njegove potrebe uvezati izvornu ispravu, ovjerenu presliku (ovjerava se prethodno kod javnog bilježnika) ili običnu presliku izvorne isprave. Obratite nam se s povjerenjem, rado ćemo vam pomoći ako imate nekih nejasnoća vezanih uz prijevode s ovjerom sudskog tumača.

Što je Apostille?

Apostille je legalizacija/nadovjera javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu. Postupku legalizacije podliježu i privatne isprave (svjedodžbe, diplome, rodni listovi, vjenčani listovi, potvrde o slobodnom bračnom stanju itd.). Nadovjera Apostille sadrži tekst na hrvatskom jeziku ako je izdana u Republici Hrvatskoj, a sudski tumač tada prevodi i svojim pečatom i potpisom ovjerava prijevod na strani jezik. U slučaju kada vam treba prijevod s ovjerom sudskog tumača isprave koja mora sadržavati i nadovjeru Apostille, tada morate zatražiti nadovjeru Apostille i tek onda predati cjelokupnu ispravu (isprava s Apostille nadovjerom) sudskom tumaču na prijevod.

Koji je način plaćanja?

Plaćanje se vrši na osnovi ponude ili ispostavljenog računa, putem žiro računa, općom uplatnicom, kao i gotovinom u našem uredu prilikom preuzimanja prijevoda.